ElkeDagBij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bedrijfsgegevens
ElkeDagBij B.V.
Nistelrodeseweg 9A
5406 PT  UDEN
+31 88 235 03 33
office@elkedagbij.nl
KvK: 53480937

Persoonsgegevens
ElkeDagBij verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Naam bedrijf;
– Adresgegevens;
– Naam contactpersoon;
– Partnergegevens;
– Geslacht;
– Fiscaal partnerschap;
– IB-aangiften;
– Telefoonnummers;
– E-mailadressen;
– RSIN nummer;
– BSN-nummer.

Verwerkingsdoelen
ElkeDagBij verwerkt uw persoonsgegevens wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:
– De levering van onze diensten;
– Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten;
– Verzenden van onze nieuwsbrief indien jij je hiervoor hebt aangemeld;
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
– Daaronder behoren de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
ElkeDagBij zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt ElkeDagBij zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens welke niet langer bewaard hoeven te worden zullen worden gearchiveerd en in niet herleidbare vorm geanonimiseerd voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening. Uw gegevens worden niet langer dan twaalf maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiliging
ElkeDagBij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN

Algemeen
ElkeDagBij zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (aan)vraag of aanmelding en onze diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ElkeDagBij blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Deze gegevensstromen worden vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Mailchimp
Gegevens welke u verstrekt bij het inschrijven voor een nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor het toezenden van een nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief zit een mogelijkheid om u uit te schrijven. We hebben met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

Google Analytics
Hiermee houden we bij welke webpagina’s ‘het goed doen’ en welke we nog moeten verbeteren. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar individuen. Navolgende maatregelen zijn genomen om uw privacy te garanderen:
– gebruik Google Analyticscookies
– bewerkersovereenkomst gesloten met Google
– de laatste 3 cijfers van het IP adres zijn geanonimiseerd
– ‘gegevens delen’ is uitgezet
– geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Voor wijzigingen kun je in veel gevallen zelf het relevante profiel of registratie online bijwerken. Indien deze optie niet beschikbaar is neem dan telefonisch, schriftelijk of middels het contactformulier op deze site contact met ons op. Ook heb je altijd de mogelijkheid om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Neem ook hiervoor telefonisch, schriftelijk of middels het contactformulier op deze site contact met ons op. Wij reageren binnen vier weken op een verzoek.

Klacht
Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij omgaan met jouw privacy verzoeken wij om contact met ons op te nemen zodat we samen tot een acceptabele oplossing komen. Indien dat niet lukt kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het is belangrijk dat je voldoende bewijs van jouw identiteit kunt overleggen en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jouw zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van deze site door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De meest actuele versie van de privacyverklaring is te vinden via de link onderaan onze website.

Vragen?
Indien je nog vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of als je informatie of communicatie die je ontvangt in overeenstemming met deze Privacyverklaring wilt wijzigen of beëindigen, neem dan contact met ons op via office@elkedagbij.nl.