Actuele meldingen

Op deze pagina vermelden wij actuele meldingen welke betrekking hebben met eventuele verstoringen bij de verwerking van je gegevens of wanneer wij onderhoud uitvoeren op onze systemen.

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

ElkeDagBij boekhouden niet bereikbaar

Momenteel kunt u niet inloggen in het boekhoudsysteem van ElkeDagBij

Geconstateerd: 27 september 2019 – 08:00 uur

Opgelost: 27 september 2019 – 10:05 uurElkeDagBij app kan niet starten

Bij het starten van de ElkeDagBij app verschijnt een foutmelding waardoor de app niet gestart kan worden.

Geconstateerd: 22 juli 2019 – 08:00 uur

Opgelost: 22 juli 2019 – 11:30 uur

ElkeDagBij niet bereikbaar

Door een verstoring bij onze authenticatieprovider kan er momenteel niet ingelogd worden bij ElkeDagBij. Wij werken aan een spoedige oplossing van dit probleem.

Geconstateerd: 20 juli 2019 – 06:05

Opgelost: 20 juli 2019 – 09:45

Vertraging verwerking bankafschriften

MomenteelĀ is het niet mogelijk contact te maken met de aanleverende partijen om de bankafschriften in te lezen en te verwerken. Hierdoor kunnen wij u geen actuele bankinformatie tonen.

Geconstateerd: 6 juni 2019 – 07:00 uur

Opgelost: 7 juni 2019 – 00:00 uur