Bij het starten van de ElkeDagBij app verschijnt een foutmelding waardoor de app niet gestart kan worden.

Geconstateerd: 22 juli 2019 – 08:00 uur

Opgelost: 22 juli 2019 – 11:30 uur