Op 4 januari deponeerde ElkeDagBij de eerste 5 jaarrekeningen over 2015 voor haar klanten bij de Kamer van Koophandel. Actuele cijfers zijn een must voor een goed bestuur van je organisatie. Je kunt pas beslissingen nemen als je je cijfers op orde hebt. Dus waarom wachten tot 8 december, als het ook in januari geregeld kan zijn?
Het is niet nodig om klanten zo lang op hun cijfers te laten wachten. Dat het er in al die jaren in is geslopen bij de kantoren kan wel zo zijn, maar dat is geen reden om het vol te blijven houden. ElkeDagBij laat zien dat dingen anders kunnen.

Voor de deponering wordt gebruik gemaakt van XBRLreports. XBRLreports heeft de Nederlandse Taxonomie voor 2015 (NT10) direct beschikbaar. Zelfs de quick fix van 22 december is hier al in verwerkt. Bij ElkeDagBij laten we niets aan het toeval over. Dus speelt ook de keuze voor leveranciers een rol.
Een van de 5 klanten is Vlaggenrijk. Na het online akkoord op de publicatiestukken werd de deponering gedaan en kan Vlaggenrijk zich direct richten op het komende jaar.

jaarrekening gedeopneerd

Twan van Zandvoort en Geri de Rijk proosten op het nieuwe jaar.

Geri de Rijk van Vlaggenrijk: “Ik werk dagelijks met ElkeDagBij. Als de jaarrekening een week later was gekomen, had ik dat ook best gevonden, maar niet pas ergens in oktober wat ik gewend was. Nu kan ik meteen de juiste beslissingen nemen. Ik hoef er zelf eigenlijk niets extra’s voor te doen. Ik factureer bijna dagelijks en mail alle inkoopfacturen en bonnen direct door. De bankafschriften worden ook elke dag automatisch ingelezen. Op 4 januari heb ik alle cijfers over 2015 binnen. Dus ja, waarop zou je wachten?”.

Twan van Zandvoort, directeur van ElkeDagBij: “Het geeft ons het gevoel van het eerste kievitsei. Wij laten zien dat het mogelijk is op 4 januari de cijfers over 2015 compleet en gecontroleerd te hebben. De meeste kantoren doen hier maanden over, terwijl dat echt niet nodig is. Voor een ondernemer zijn actuele cijfers een must. Bij ons is de administratie ook echt elke dag bij en beoordeeld. De jaarrekening is dan geen ‘big deal’ meer”.