Het financiële dashboard geeft je in één keer alle financiële cijfers die je nodig hebt om de actuele stand van zaken te weten. Daarmee kun je dagelijks sturen op omzet, marges en winst. Dit zijn de data waar jij op kan sturen:

  • Opbrengsten per product of dienst
  • Inkoop
  • Bedrijfskosten
  • Brutomarge
  • Je beste klanten, dit jaar en vorig jaar
  • Je grootste leveranciers. Kansen om te onderhandelen!
  • Liquiditeit. Openstaande posten
  • Saldo btw deze periode. Geld reserveren?
  • Actuele banksaldo
  • Bedrag in de kassalade

Financieel dashboard: opbrengsten, inkoop, kosten en marge

Opbrengsten per product of dienst. Welke lopen goed, waar is meer mee te doen? Inkoop: splits je inkoop uit en kijk waar winst en verlies zitten. Bedrijfskosten: waar geef je je geld aan uit? Brutomarge: hoe laat je de wijzer omhoog kruipen?

Financieel dashboard retailers

Opbrengsten, inkoop, kosten en brutomarge. De stuurinstrumenten voor elke ondernemer in één compleet overzicht.

Financieel dashboard: klanten, leveranciers, liquiditeit en openstaande posten

Je beste klanten, dit jaar en vorig jaar. Waar zit de groei? Wie loopt terug? Wie is een risicofactor? Je grootste leveranciers. Kansen om te onderhandelen!

Financieel dashboard: omzet klanten en leveranciers.

Wie zijn je grootste klanten en leveranciers? Waar zit winst?

Financieel dashboard: liquiditeit, openstaande posten, saldo btw deze periode

Heel belangrijk: liquiditeit, openstaande posten klanten en leveranciers en te betalen btw. Precies weten hoe je “geld” ervoor staat.

Bekijk alle voordelen en kenmerken van het financieel dashboard. Wat doe ElkeDagBij nog meer voor retailers?