CBS ontvangt eerste berichten met CBS cijfers via SBR

Zorgen voor meer gemak en nut voor de MKB-er, dat is één van de doelen die CBS nastreeft. Meer gemak, omdat het met één druk op de knop mogelijk wordt met Standard Business Reporting (SBR) een vragenlijst in te vullen en te versturen aan CBS. Te beginnen met de maand- en kwartaalenquêtes voor de economische statistieken. Het levert bovendien meer nut op, omdat CBS nuttige informatie terug levert aan de inzender van een SBR-bericht, bijvoorbeeld benchmarkinformatie. CBS heeft inmiddels de eerste berichten via SBR ontvangen.

Samen met XBRLreports hebben we dit gerealiseerd. Begin juni kregen we daarvoor niet alleen taart aangeboden van CBS, maar hadden ze een heel programma voor ons in elkaar gezet. Leuk en leerzaam.

CBS aanleveren makkelijker voor mkb'er

CBS cijfers aanleveren met ElkeDagBij: meer gemak voor de MKB’er.

Wij waren al één van de eerste bedrijven die de jaarrekening via SBR kon indienen bij de Kamer van Koophandel. Door onze standaardisatie was het vervolgens relatief eenvoudig om SBR-berichten naar CBS te sturen.

CBS cijfers via XBRL in SBR-bericht

XBRLreports biedt een laagdrempelige oplossing om een SBR-bericht samen te stellen op basis van Excel. Omdat bijna elk pakket gegevens kan exporteren die in Excel ingelezen kunnen worden, kan de oplossing van XBRLreports snel ingezet worden. Wij hebben de oplossing van XBRLreports geïntegreerd in onze andere systemen, zodat het maken van SBR-berichten geautomatiseerd gebeurt. Dus CBS cijfers aanleveren was een logische stap voor ons. Dat de markt nog niet zo ver is, maakt mij natuurlijk wel trots.

De actuele cijfers vind ik persoonlijk het meest interessant. Bijvoorbeeld over omzet, kosten van de inkoop of brutomarge voor bedrijven. De combinatie van cijfers van de ondernemer met branchecijfers van CBS in een benchmark kan iets moois opleveren voor onze klanten. Hoe meer ondernemers CBS gegevens aanleveren, hoe meer informatie CBS daaruit kan destilleren. Vandaar dat wij graag meewerken aan deze ontwikkeling.

cbs cijfers aanleveren via sbr

Bij de feestelijke primeur hoorde taart en een rondleiding bij CBS. Een boeiende middag.