MomenteelĀ is het niet mogelijk contact te maken met de aanleverende partijen om de bankafschriften in te lezen en te verwerken. Hierdoor kunnen wij u geen actuele bankinformatie tonen.

Geconstateerd: 6 juni 2019 – 07:00 uur

Opgelost: 7 juni 2019 – 00:00 uur